Oud Limmen

De stichting is als volgt samengesteld:

Bestuur :

Voorzitter : Ron Duindam

Penningmeester/Donateursadm. : José Valkering-Borst

Secretaris : Marian Snel-Kossen  mail ln.liamnpk@nemmilduo

Leden : Peter Valkering, Yvonne Donker-Schrijvers telefoon 06 44 42 99 96

Werkgroepen :

Fotografie - film : Peter Valkering, Gré Metselaar-Krom, Marian Snel-Kossen, Ank Blankendaal-Krom,
                              Ko Dirkson, Rinus Admiraal, Jos Admiraal, Lia Admiraal-Hageman

Archeologie : Ron Duindam

Genealogie : vacant

Collectiebeheer / Archivering : Yvonne Donker-Schrijvers, Lia Admiraal-Hageman, Menno Haga

Schrijversgroep : Gerda Burgering, Elly Vreeburg-Duykersloot, Ad Hoek, Ron Duindam

Beheer gebouw : vacant

Onderhoud tuin : Peter Koot, Jan Valkering

Website : Wim Dirkson

Paleografie : Yvonne Donker-Schrijvers

Public Relations : Lia Admiraal-Hageman

Erelid : Piet van der Steen  †(2017) Jaap Adrichem  †(2017)